ביטאון ראש הגבעה - גבעת שמואל

ביטאון קהילתי לתושבי גבעת שמואל, חידושי תורה ומידע על פעילויות, קהילות, שיעורי תורה, פעילויות חסד ועוד

המערה נהייתה לאחוזת קבר, בכסף מלא
רפי מגיד

על המשא ומתן בין אברהם לבני חת מספרת התורה (בראשית כ"ג ח'): וידבר אתם לאמר
אם-יש את-נפשכם לקבר את-מתי מלפני שמעוני ופגעו-לי בעפרון בן-צחר. ט ויתן-לי את-מערת המכפלה אשר-לו אשר בקצה שדהו בכסף מלא יתננה לי בתוככם לאחזת-קבר

אברהם שלם לעפרון את אשר אמר, "בכסף מלא יתננה לי" ואז קמו השדה והמערה לאברהם לאחזת קבר. "בכסף מלא יתננה" שווה 748. "לאחזת קבר" שווה 748
בכסף 162 מלא 71 יתננה 515 = 748

לאחזת 302 קבר 446 = 748
ביטאון ראש הגבעה - גבעת שמואל
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »

הוסף תגובה