ביטאון ראש הגבעה - גבעת שמואל

ביטאון קהילתי לתושבי גבעת שמואל, חידושי תורה ומידע על פעילויות, קהילות, שיעורי תורה, פעילויות חסד ועוד

תקציר שיעורו הראשון של הרב יואל בן נון בקתדרה
בשיעורו מ-6/5/09
סוכם והועלה על ידי צוות ראש הגבעה - גבעת שמואל

הרב יואל בן נון דיבר על כך שבעצם הציונות התחילה עם הרב אלקלעי בשנת ת"צמ (1840 למיניינם). הרב אלקלעי באר את הפסוקים מפרשת ניצבים (דברים ל' א-ז,) וחילק את תהליך התשובה העתידי של עם ישראל לשני תהליכים נפרדים שאינם תלויים זה בזה:
הראשון, תשובה פרטית של חזרה לקיום מצוות,
השני, תשובה אישית (שיבה לארץ) במסגרת לאומית כוללת של שיבה אקטיבית מרצון לארץ ישראל ובנייתה.
שנאמר: "והשבות אל לבבך" ואח"כ "ושבת עד ה' אלקיך ושמעת בקולו ככל אשר אנוכי מצווך היום" (לפני הכניסה לארץ וכיבושה).
אז, אחרי שתשובו בפועל ארצה ותתחילו לקומם אותה, יתקיים: "ושב ה' אלקיך את שבותך, וריחמך ושב וקבצך מכל העמים" (קיבוץ גלויות בעזרה מהשמים).
בהתאם לכך קרא הרב אלקלעי לכל תפוצות היהודים בגלות להתחיל בשני תהליכים: להתאסף (זה היה כ-40 שנה לפני כינוס הקונגרס הציוני הראשון) ולבחור במנהיג לאומי (הוא הציע לתפקיד את השר משה מונטיפיורי), ולהקים קרן שתתמוך בעלייה של יהודים וכלכלתם בארץ (חזה את קק"ל).
הוא הזהיר שאם זה לא יקרה במאה של ת"ר (1840-1939) מרצון, זה יגיע חס וחלילה במאה של ת"ש (1940) בכפייה: "יקום מלך נוכרי שגזרותיו קשות מאלו של המן ויפגע בנו". ואכן כידוע בשנת ת"ש התחילה השואה.
הרב באר גם את הפסוק (דברים כ"ט כ"א) "ואמר הדור האחרון בניכם אשר יקומו מאחריכם והנוכרי אשר יבוא מארץ רחוקה וראו את מכות הארץ ההיא ואת תחלואיה וכו" וטעם שהנוכרי אשר יבוא מארץ רחוקה הוא מרק טווין שבביקורו בארץ בסוף המאה ה-18 תיאר את שממת הארץ ותחלואיה בספרו.
הרב יואל בן נון מעביר סדרת שיעורים מרתקת במסגרת הקתדרה על נס קיבוץ גלויות.
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »

הוסף תגובה