ביטאון ראש הגבעה - גבעת שמואל

ביטאון קהילתי לתושבי גבעת שמואל, חידושי תורה ומידע על פעילויות, קהילות, שיעורי תורה, פעילויות חסד ועוד

ויקוד האיש וישתחו לה'
מיוחד לביטאון ראש הגבעה - גבעת שמואל, בהמשך למאמר של מרא דאתרא, הרב אלעזר אלבז שליט"א מאת שי שגב
בגיליון מס' 5 של ביטאון ראש הגבעה - גבעת שמואל (לפרשת חיי שרה) הובא מאמרו של הרב אלעזר אלבז שליט"א ובו הוא מציין כי למדנו בין היתר מרבקה, כי לעניין משקה, האדם קודם לבהמה, שנאמר "שתה וגם גמליך אשקה". לעניין האוכל הפוסקים והפרשנים למדים ממקומות אחרים (ראו המאמר המורחב) ולכאורה סיפור רבקה מתייחס רק לעניין השתיה אולם לא לעניין האכילה
העלינו דברים אלה על שולחן השבת ואז בני חיים נ"י האיר עיני בדברים ששמע מאת רב הישיבה, הרב משה מן שליט"א, לפיהם ניתן ללמוד מרבקה לא רק על משקה, אלא גם על מאכל - מסופר בפרק כד פסוקים כג-כה כדלקמן:
כג ויאמר בת-מי את הגידי נא לי היש בית-אביך מקום לנו ללין.
כד ותאמר אליו בת-בתואל אנכי בן-מלכה אשר ילדה לנחור.
כה ותאמר אליו גם-תבן גם-מספוא רב עמנו, גם-מקום ללון.
הוא שאל אותה רק אם יש מקום לישון לילה אחד, ולא הזכיר כלל האוכל של הגמלים, אולם היא השיבה לו - אדון יקר, לעניין אוכל, צריך קודם כל להאכיל את הגמלים - לכן קודם כל אמרה לו שיש תבן ומספוא לגמלים. ולאחר מכן אמרה לו שיש מקום ללון - לעניין אוכל, קודם אנו דואגים לגמלים ואח"כ לבהמות. מכאן למד אליעזר שרבקה אשת חסד מושלמת, עמדה במבחן על כל דקדוקיו, ואז הבין באופן סופי שדרכו צלחה.
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »

הוסף תגובה