ביטאון ראש הגבעה - גבעת שמואל

ביטאון קהילתי לתושבי גבעת שמואל, חידושי תורה ומידע על פעילויות, קהילות, שיעורי תורה, פעילויות חסד ועוד

יחד יחד [הרהורים על קדושת כתר]
וורט לביטאון ראש הגבעה - גבעת שמואל, מאת אריה הנץ

כאשר אנו מפולגים ואין שלום בינינו ואנו לא יחד, אז יש לכאורה ריבוי אלוקים שכן כל אחד "נאחז" באלוקים שלו [או ברבי שלו - רק הרבי שלי טוב, שלך חלילה לא], מפרש את המצוות כתומכות בדרכו ושוללת את שרכו של האחר, מבליט את השונה ולא את המאחד, וכמובן שבשמיים אין נחת מכך, וכשאין נחת למעלה אז אין נחת גם למטה. ואילו כשאנו יחד ויש שלום ביננו, אזי יחד - ה' אחד לכולם, ובשמיים יש נחת מכך וכשיש נחת למעלה יש הרבה נחת למטה. וכן בעל ואישה - לפני נישואיהם כל אחד מהם הוא אחד בפני עצמו, עם רצונות ומאויים לחוד, ורקע שונה, ואין הם מושלמים, מכיוון שכל אחד מא מהזווית שלו. אולם לאחר החתונה כשהם יחד אזי הם הופכים לאחד מושלם וי'חד השכינה שורה ביניהם . יהי רצון שתמיד נהיה יחד, הן בגשמיות והן ברוחניות!
אילו יהודי היה יודע מה זאת חתונה ...
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »

הוסף תגובה