ביטאון ראש הגבעה - גבעת שמואל

ביטאון קהילתי לתושבי גבעת שמואל, חידושי תורה ומידע על פעילויות, קהילות, שיעורי תורה, פעילויות חסד ועוד

זבד טוב
נשלח לביטאון ראש הגבעה - גבעת שמואל על ידי רפאל מגיד
עם לדת בנה הששי אומרת התורה על לאה (בראשית ל' כ'): "ותאמר לאה זבדני א-להים אתי זבד טוב הפעם יזבלני אישי כי-ילדתי לו ששה בנים ותקרא את שמו זבלון". ואומר רש"י במקום: "מעתה לא תהא עיקר דירתו אלא עמי שיש לי בנים כנגד כל נשיו". ששת בניה של לאה הם: ראובן, שמעון, לוי יהודה, יששכר וזבלון. ואכן, מילוי האותיות של "זבד טוב" שווה 1726. וגם הגימ' של ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבלון שווה 1726. בזכות ששת ילדיה יש עתה ללאה חלק טוב, עיקר דירתו של יעקב – כפי שמפנה רש"י לתרגום, להסביר מהו "זבד טוב".
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »

הוסף תגובה