ביטאון ראש הגבעה - גבעת שמואל

ביטאון קהילתי לתושבי גבעת שמואל, חידושי תורה ומידע על פעילויות, קהילות, שיעורי תורה, פעילויות חסד ועוד

כחוט השערה - לפרשת וישב
מעובד לביטאון ראש הגבעה - גבעת שמואל, מאת שי שגב, ע"פ ספר "שמחת חיים"
אחד היסודות בתורתו של ר' נחמן, הוא ההתחזקות אפילו במשהו. דברים ברוח זו מופיעים במקומות שונים בתורתו, ואחד המקומות היפים הוא הלכות ראשית הגז, בספר ליקוטי הלכות יורה דעה.
ולהלן קטע קטן:

כי איתא בדברי אדמו"ר ז"ל שאפילו כשאדם מושך את עצמו מהרע אל
הטוב רק כחוט השערה - הוא יקר מאד בעיני השם יתברך וכו´,
וזה
בחינת ראשית הגז שצריכין ליתן להכהן, כי הכהן הוא איש חסד
בחינת מיכאל כהנא רבה שמלמד תמיד זכות על ישראל, וכל הזכויות
שנמצאין בישראל הוא ע"י בחינת ´שערות´ הנ"ל, שעל ידי זה יכולין
למצא זכות אפילו בהגרוע שבגרועים כי בכולם נמצאים כמה ´שערות´
טובות וכו´, וזהו ´ראשית גז צאנך תיתן לו´, כי עיקר השירות של
הכהן הוא בקרבנות לכפר על ישראל שזה נעשה על ידי בחינת ´שערות´
הנ"ל שעל ידי זה השם יתברך מתרצה לישראל ומוחל עוונותיהם
בבחינת חוט של צמר שמלבין העוונות ביום הכיפורים, והכהן איש
חסד, עוסק בזה וכו´
אומר ר' נתן, כי גם תזוזה ולו הקטנה ביותר לכיוונו של הקב"ה, אפילו התחזקות אפסית, שלאחר 5 דקות כבר תימחק, היא יקרה בעיני שמים. למשל - אדם נמצא בניסיון והוא עומד לעבר עבירה. ופתאום הוא מתחזק ומצליח למנוע עצמו מהעבירה למשך 5 דקות - התחזקות קלה, ולאחר מכן נכשל לבסוף. האם התחזקות זאת שהיתה לו - האם היא בטלה ומבוטלת? חס ושלום. אפילו התחזקות זאת היא חשובה מאוד בעיני הקב"ה ויש בה ללמד זכות עצומה על אותו אדם, אפילו שנכשל.
יש בכך מספר עניינים:
הראשון, כל התחזקות כזאת קטנה, מצטברת בסופו של דבר להרבה זכויות, כמו שפרוטה לפרוטה מצטרפת לחשבון גדול, בדיוק כמו שבראש שערה קטנה בפני עצמה אולי אין לה חשיבות, אולם להרבה מאוד שערות יש נוכחות ויופי. העניין השני הוא שאינך יודע לאיפה תגיע עם התחזקות אחת קטנה, ולכן אינך פטור מלנסות. לעתים התחזקות אחת קטנה תוביל אותך להינצל בכלל מהניסיון. לעתים היא תפתח לך פתח לעניינים אחרים, כל דרך ארוכה התחילה מצעד אחד קטן בכיוון הנכון.
יתכן וזאת אחת הטענות כלפי יהודה - שהוא כבר הציע להציל את יוסף, מה בצע כי נהרגנו - מדוע לא התחזקת עוד קצת וביקשת להביא אותו הביתה? ואז אולי לעשות לו משפט אחים? אם כבר הסכמנו לך לא להרוג אותו, היינו מסכימים גם להשיב אותו הביתה.
ורואים אנו את תמר - אשר כאשר מוציאים אותה להישרף ולפני שתגלה מיהו אותו אחד שבשלו היא הרה, היא עושה עוד התחזקות קטנה ושולחת לו ברמז. עדיין יש הזדמנות לאפשר ליהודה לצאת בכבוד - עוד לא חייבים לגלות את כל הקלפים!
ורואים גם את יוסף, אשר הגיע, לפחות לפי אחת הדעות, "לעשות מלאכתו" אולם בכל זאת הוא לא נכנע והתחזק עוד קמעא, בדיוק חשב על אביו, והתחזקות זאת היא שהובילה אותו לברוח מהחטא
התחזקות אחת קטנה! כחוט השערה! לעתים זהו ההבדל בין הצלחה לבין כישלון.
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »

הוסף תגובה