ביטאון ראש הגבעה - גבעת שמואל

ביטאון קהילתי לתושבי גבעת שמואל, חידושי תורה ומידע על פעילויות, קהילות, שיעורי תורה, פעילויות חסד ועוד

הקמת בית הכנסת "בית ישראל" - קהילת נצר אריאל
תמונות בהמשך ל"זרקור" גיליון פסח של ביטאון ראש הגבעה

מהתמונות - הסרת הלוט, מר ישראל ניומן על שמו נתרם בית הכנסת, שמחה של מצווה וריקוד מתוך דיבוק חברים
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »

הוסף תגובה