ביטאון ראש הגבעה - גבעת שמואל

ביטאון קהילתי לתושבי גבעת שמואל, חידושי תורה ומידע על פעילויות, קהילות, שיעורי תורה, פעילויות חסד ועוד

מן המצר קראתי יה ענני במרחב יה
מיוחד לבטאון ראש הגבעה - גבעת שמואל מאת ר' איסר שולמן
יציאת מצרים פירושה לצאת מן המיצר, כי צרה זה רק בבחינת מקום=צמצום
אבל למעלה מן המיצר אין שום דוחק כלל ועל כן היסורים מכונים צרות כי עיקר היסורים בבחינת מקום ששם שייך מיצר וכשיוצאין מן המיצר נקרא הרחבה=ענני במרחב
כי כל מקום שהוא מיצר רחוק מן הקדושה וכל מקום שיש בו קדושה סמוך למקומו של עולם.
פירוש אומרת החסידות איך מתמודדים עם מצב של קושי ומשבר?
מיצר=מסגרת מצומצמת התחשבות במושגי המקום. כניסה לתוך מסגרות של העו"הז
שמכתיב לנו , אנו תחת מגבלות של מקום ככל שזה גשמי יותר דוחק בנו המקום כמושג פיזי
אדם שמנתק עצמו מהמסגרות ממילא יפתרו צרותיו
נח בצאתו מן התיבה התפלל לרוחה ואמר המזמור הוציאה ממסגר נפשי, העולם הזה על כל כלליו ותפישתו תופש מקום לא מספיק שנגמר המבול הבעיה במצרים שכולה מגושמת כ"כ נמוך , אין אלוקים על האדמה הזו, את ריבונו של עולם אני מחפש לא יציאת מצרים.
להוציא את הגלות ממני ולא רק לצאת מהגלות , להוציא את המבול ממני אפילו שהוא כבר נגמר
דגל מחנה אפרים: כי ירחיב ה גבולך ואמרת אוכלה בשר בכל אוות נפשך לאכול בשר צריך לשבת בהרחבה ולא בצמצום אתה מתאוה לרגע טוב בחיים תתרחב תשפוט בהרחבה ואתהלכה ברחבה כי פיקודיך דרשתי הלכתי לא בבחינת מיצר וגבול כי גם במקום שאתה ריבונו של עולם נפקד חסר שם אני פועל בהרחבה ומביא אותך ויברך דוד- שהראה דוד בחוש לעיני כל הקהל שמלא כל הארץ כבודו ולית אתר פנוי ובמה הראה? במה שאמר לך ה הגדולה וכולי אם כן בכל מקום תאוה נפשך לקרבת אלוקים..
כי הצרה והמיצר נובעים רק מסיבה אחת ריחוק מאלוקים
מדרש רבה במדבר פרשה כג:
אמרו רבותינו מעשה שבאו לגדולי ציפורי כתבים רעים מן המלכות הלכו ואמרו לר אלעזר בן פרטא כתבים רעים באו לנו מן נמלכות מה אתה אומר נברח אמר להם אותי אתם שואלים?
שאלו את משה דוד ויעקב מה כתיב בהם ויברח יעקב ויברח משה ויברח דוד וימלט
כל אלו גדולי עולם יראו וברחו משונאיהם ואתם הלכתם 40 שנה במדבר ולא הנחתי נחשים שרפים ועקרבים להזיק אתכם
אומר השפת אמת פרשת מסעי: כל המסעות היה דרך לימוד לבני ישראל להיות נושעים בתוך המיצר המדריכנו על במות אויבנו והקב"ה עונה בעת רצון ובעת צרה ח"ו
הסבר: מיצר הוא לא לא מהמקום, אלא התרחקות מהבורא. אפילו התחלות זה דבר קשה. זה לא עונש רק קטע של תהליך: קודם מיצר למצוא את ריבונו של עולם בתוך ההסתר להניף את המצב מעל מסגרות ולהבין שהכל תפור כך והנחמה היא שאפילו לא רואה צער מה שהיה שהביאו לכל הטוב ראה שופר תחילתו צר וסופו רחב אפילו שאדם אינו יכול לפתוח פיו מגודל הגשמיות שלו ומכובד הצרות הנפש והגוף יכריח עצמו לקרוא לה' מתוך המיצר וחר כך יוכל לבא להרחבה גדולה
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »

הוסף תגובה