ביטאון ראש הגבעה - גבעת שמואל

ביטאון קהילתי לתושבי גבעת שמואל, חידושי תורה ומידע על פעילויות, קהילות, שיעורי תורה, פעילויות חסד ועוד

הן מה
לפרשת וישב, מיוחד לביטאון ראש הגבעה – גבעת שמואל על ידי ר' איסר שולמן

"ויהי ה' את יוסף ויהי איש מצליח". רוצה לומר: כמו שאת הירדן צולחים, ככה היה יוסף צולח את העולם ובוקע בו, שיוכל לראות פנימיות העולם שכולו בשם ה', בבחינת אתה מחיה את כולם, אין עוד מלבדו.

בפרשת וישב יש הפסוק: ויאמר אל אשת אדוניו הן אדוני לא ידע אתי מה בבית וכל אשר לו נתן בידי.
רצה לגלות פה סוד גדול, מתי קורה לבן אדם דבר לא טוב או להיפך? כאשר הצירופים הן ו-מה אינם ביחד.
ואסביר: בכל האלף- בית רק הצירופים של הן ו-מה הם יחודיים:
בשם הוי"ה האותיות הראשונות הן י-ה = 15, וכשנצרף 2 זוגות מכל האותיות כדי שיצא לך 15 הן האותיות י-ה, טו, זח, בלבד. הגימ' של כולן היא 15*3 = מה, גימטריא אדם, משל לאדם העליון.
וסופו של שם הויה הוא האותיות ו-ה, העולות יחד בגימ' 11. האפשרויות ליצור צירופים של המספר 11 משתי אותיות – הן אלה: ו-ה, זד, חג, טב, יא, סה"כ 5 צירופים = 5*11 = 55 = בגימ' הן. הן היא יראת הסוד, אחדותו ויראתו של ה' יתברך.
כל עבודת התפילה נעשית לשם ייחוד של הקב"ה (האותיות י-ה) עם השכינה (האותיות ו-ה), שהרי כל עוד הגלות נמשכת, קיים פירוד כביכול באופן גילוי השם (כי יד על כס י-ה). תפקידו של האדם הוא לחבר בכל עת את הקב"ה עם השכינה, ואז הקב"ה בבחינת "סובב עליו כל היום" ושומר אותו מכל צרה. והוא הדין לגבי יוסף: כאשר היה צירוף הן + מה כלומר שם הוי"ה, ממילא יש יחוד הקב"ה ושכינתו, יש את כל השפע, וניצלים מכל הדברים הלא-טובים, וכאשר ח"ו לא, אזי מגיעים כל הניסיונות וה' יכפר עוון.
ויה"ר שיתקיים בנו במהרה והיה (אותיות שם הויה) ה' למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »

הוסף תגובה