ביטאון ראש הגבעה - גבעת שמואל

ביטאון קהילתי לתושבי גבעת שמואל, חידושי תורה ומידע על פעילויות, קהילות, שיעורי תורה, פעילויות חסד ועוד

אחדות
מאת יהושע שועלי, קהילת היכל רחמים, עבור ביטאון ראש הגבעה - גבעת שמואל

אנו נמצאים בתחילת השנה הבעל"ט לאחר תקופת החגים. בפירוש חז"ל על שמיני עצרת ההסבר הוא שהקב"ה כביכול , עוצר את עם ישראל לעוד יום , ואומר קשה עלי פרידתכם.יש המקשים על פירוש זה : הלא גם לאחר היום השמיני קשה יהיה לד' להיפרד ? אלא אומרים המפרשים "קשה עלי פרידתכם", הפירוש: קשה עלי הפירוד שלכם לאחר תקופת החגים שהייתם כה מאוחדים.בראש השנה התפללנו בסדר מלכויות: "ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי
עם יחד שבטי ישראל." בימים הנוראים התפללנו בכל התפילות : "ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם."

בחג הסוכות אנו מצווים לאגוד יחד את ארבעת המינים המסמלים את כל המגוון בעם ישראל. ומוסיף הפירוש "כלי יקר" על הפסוק :"ושמחתם לפני ד' אלוקיכם שבעת ימים", אין שמחתם של ישראל לפני ד' כי אם בזמן שהם
באגודה אחת.

בשמחת תורה אנו רוקדים עם ספר התורה כל עם ישראל, אנשים והטף . כמו"כ עולים כולם לתורה להדגיש לנו שהתורה שייכת לכל עם ישראל. אנו גם קוראים בפר' וזאת הברכה:"ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל". רש"י מפרש במקום : בהתאספם יחד באגודה אחת ושלום ביניהם-הוא מלכם. ומוסיף דעת זקנים בעלי התוספות: כשישראל יחד באחווה ורעות , אז ד' מלך עליהם.

בהזדמנות זו ברכות לאכסניה המכובדת וכל העוסקים בהוצאת העלון "ראש הגבעה", הקב"ה ישלם שכרכם. נתפלל כולנו לשנה טובה ושפע ברכות ,שנת אחדות . "איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק". ובע"ה נזכה לשמחה לארצך וששון לעירך וצמיחת קרן לדוד עבדך במהרה בימינו.
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »

הוסף תגובה