ביטאון ראש הגבעה - גבעת שמואל

ביטאון קהילתי לתושבי גבעת שמואל, חידושי תורה ומידע על פעילויות, קהילות, שיעורי תורה, פעילויות חסד ועוד

פרשת האדם
מאת שושנה משרקי
מיוחד עבור ביטאון ראש הגבעה – גבעת שמואלפרשת נח היא פרשת האדם. כל אדם במשמע.
כל מי שרוצה ללמוד על עצמו את רבוי האנפין שבו, את אשר הנהו ואת אשר הוא עלול להיות, את עצמאותו ואת תלותו. הכל.

במחצית הדרך ההיסטורית בין האדם הראשון לבין אברהם אבינו עומדת דמותו של נח שעליו נאמר "צדיק תמים" "את האלוקים התהלך" (בראשית ו.ט.) ואילו על אברהם נאמר וירא ה' אל אברהם ויאמר אליו... התהלך לפני והיה תמים" (שם יז א ).

נשאלת השאלה מדוע למקרא הדברים מצאו חכמינו ז"ל להשיק בין שתי הדמויות ולהעלות את זהותן כאדם, וההבדל ביניהם: זה אשר גדלותו אמיתית, שהילוכו נוכח מטרת חייו ישר ועקבי ללא הכרח במשענת וללא צורך בהכוונה, לעומת האישיות שאינה עצמאית לגמרי ותלויה בהכוונה מתמדת בהשענות על סמכות גבוהה.

נח, זה שנתבשר כי מבול בא לעולם למחות את כל היקום – מחריש. לא נשמעת אנחה לא זעקה ולא תפילה על בני דורו. ליבו של אותו צדיק לא העלה כלום באותה שעה הרת–כיליון–העולם, כאילו נאטמו רגשי הרחמים והצער. ועוד מגלים חכמי התורה סוד איום. וכל כך למה מפני שהצלת עצמו ובני ביתו מילאו את ליבו ומוחו עד כדי שכחת עולם ומלואו.

ועוד נקודה – לפנים. תנו רבנן: מה השיב הקב"ה לנח, כשיצא מן התיבה וראה העולם חרב התחיל לבכות – רבונו של עולם נקראת, רחום – היה לך לרחם על בריותך... השיבו הקב"ה: רעיא שטיא, עכשיו אמרת זאת, ולא בזמן שאמרתי לך: ואני הנני מביא מבולי וכאשר שמעת שתינצל אתה בתיבה לא עלה בלבך רעתו של עולם !? ...

לעומתו, אברהם שנתבשר על כליונה של סדום ועמד על נפשם, וזעק כלפי מעלה: "השופט כל הארץ לא יעשה משפט?! " הוכיח את ההפך מצמצומו של זה בעולמו הפרט ולכן נקרא אברהם "אב המון גויים".

ולא נמסרו דברים אלה מפי חז"ל ולא נתפרשו, אלא כדי שימשו לנו תורה, כדי להבין מתוכה את עצמנו לאמר: מי שאינו מסוגל לרדת לעומק נפשו, הכיצד יוכל לעלות אל מרומי הבינה העליונה ?!
להבין סודה של מידת "רחום" דלעילא, ולהדמות לו.

למרבה הצער, כיום אנו נתונים בידיו הנפשעות של האדם עצמו, ביצריו הפרועים להוכיח את עוצמתו בטכנולוגיה מפותחת מחריבת עולם. כל בריחה לעולמנו הפרטי, לטיפוח מעמדנו והגדלת רכושנו תטפח על פנינו, אם לא נקדים לראות את חלקנו בשלום העולם, נרחיב את ראייתנו ונפשנו כבנים לאב המון גויים, בתפילה ובזעקה להפר ולסכל ברחמיו הרבים – עצת רשעים. "כי לא ינום ולא יישן שומר ישראל" .

שבת שלום.
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »

הוסף תגובה