ביטאון ראש הגבעה - גבעת שמואל

ביטאון קהילתי לתושבי גבעת שמואל, חידושי תורה ומידע על פעילויות, קהילות, שיעורי תורה, פעילויות חסד ועוד

אברהם אבינו הבוחר והנבחר
מאת ישראל פרידר

מיהו אברהם ? בפרשת "בראשית" ובפרשת "נח" קיבלנו סקירה ממצה של הבריאה (המפץ הגדול) תאור גן העדן ,עץ הדעת והנחש, דור המבול וסיפור מיגדל בבל . מפרשת "לך לך" מתמקדים באישיות אחת וצאצאיו ,כאשר מפליא מאד שהכתוב לא מציין כלל בתחילת הפרשה מיהו האיש ,מהן זכויותיו לעומת הפתיח לגבי נח שזכה לתואר "איש צדיק תמים" (בראשית ו,ט). כמו כן קורות חייו מתחילים בגיל שבעים וחמש !

הפרשנים דשים בנושאים הללו וניתן מהמדרשים והפרושים הרבים ללמוד על אברהם אבינו. לאחר כאלפיים שנה מבריאת העולם כאשר מתקיימת דיקטטורה של "האח הגדול" נמרוד ששולט בנתיניו וכל האזרחים חייבים לסגוד לאלי הממסד נולד אברהם ועוד בהיותו רך בשנים מתחיל לחשוב !! מתחיל לשאול כאשר הוא לבד עם המחשבות :"ולא היה מלמד ולא מודיע דבר אלא מושקע באור כשדים, בין עובדי כוכבי ם הטיפשים ואביו ואמו וכל העם עובדי כוכבים,והוא עובד עמהם-ולבו משוטט ומבין,עד שהשיג דרך האמת והבין קו הצדק מתבונתו הנכונה" (רמב"ם,הלכות עבודה זרה,פרק א)
אברהם הגיע אל האמונה, אברהם בחר להכיר בבורא עולם שאין בילתו וכל הכוחות נובעים ממנו . ללא ספק אדם אמיץ נונקומפורמיסט שקרא תיגר על הדיקטטורה ולא פחד מאיומי המשטר. אברהם לא רק ניתץ את האלילים והביך את קרוביו בשאלות נוקבות, אלא ערער את שלטונו של נמרוד והשמיע את דעתו בראש חוצות ונכון היה למות על מזבח אמונתו . אברהם נידון לשריפה ונימלט אל חרן.

קראנו על התוכניות של הניסוי בשווייץ לשיחזור המפץ הגדול .בעזרת הרצת הפרוטונים מתכננים המדענים ליצור מההתנגשות את חלקיק המסה החדש יש מאין וליצור את החור השחור (תחת בקרה...) . ללא קשר שהניסוי בינתיים לא הצליח , מדען ישראלי ממכון וייצמן הבהיר שאלוקים צריך לפחד . ניתן יהיה להתחרות ביצירת העולם על ידי הבורא.

אין ספק שהתורה שפתחה בתאור המפץ הגדול ובבריאת העולם על ידי אלוקים מעניקה משמעות לדיבורים על מוסר , על בחירה בין טוב לרע, על יושר וצדק ועל אחריות האדם למעשיו כי האדם נברא בצלם אלוקים !! פרוטונים ,אלקטרונים וכו לא היו מעניקים לעולם את ההבחנה בערכים ולא היו מאפשרים להלחם בשלטון הרשע בכל דור שקמו.
גם דור הפלגה ראה את הניסיון לכפור בבורא עולם והגיע לאבסורדים בעת בניית מגדל בבל "אם נפל אדם ומת, לא היו שמים את לבם עליו, ואם נפלה לבנה,היו יושבים ובוכים:אוי לנו, אימתי תעלה אחרת תחתיה"(פרקי דרבי אליעזר),והפתרון היה של פיצול לעמים רבים ,למען לא יסגדו כולם לאותו רעיון.

אברהם אבינו ללא ספק מייסד האמונה העברית ,הוגה אמיץ שנברא בצלם אלוקים בחר והכיר בבורא עולם ובמוסרו ובפרשת "לך לך" נבחר על ידי אלוקים והוטלה עליו השליחות "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך" (בראשית יב,א)
אברהם נדרש לפתוח דף חדש בארץ חדשה ובדוגמא אישית לעמוד מול העולם וללא מורא .
בשבוע הקרוב הולכים לבחירות בגבעת שמואל . הזכות הזאת שניתנה לכל תושב מגיל 17 הינה חובה מוסרית לבחור את הראויים להבחר . אנו נבראנו בצלם אלוקים ויש לנו את היכולת להבחין בין הטובים לרעים .סדרי העדיפות וניהול המשאבים הנכון יקבעו בחמש השנים הבאות את איכות החיים ,המשאבים לחינוך ולתנועות הנוער שלנו ואת כבוד התורה . אברהם אבינו בחר ונבחר ויצר את עם ישראל. כולנו נקראים לבחור ויהי רצון שהראויים יבחרו.
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »

הוסף תגובה