ביטאון ראש הגבעה - גבעת שמואל

ביטאון קהילתי לתושבי גבעת שמואל, חידושי תורה ומידע על פעילויות, קהילות, שיעורי תורה, פעילויות חסד ועוד

לפרשיות נח ולך לך - קטני אמונה
מיוחד לביטאון ראש הגבעה, מאת ר' איסר שולמן

מהו קטן אמונה? איך שוקלים זאת? איך שוקלים כמה אמונה יש לך?
על פי ספר קדושת לוי: איך מפרשים נח מקטני אמונה היה? הרי הכתוב מעיד עליו נח איש צדיק היה בדורותיו? תשובה: יש שני מיני צדיקים שעובדים את הבורא: יש שרוצה להיות רק עובד הבורא,
ומאמין שיש לו כוח בעליונים, להנהיג את העולמות כרצונו "צדיק מושל ביראת אלוקים, מי מושל בי? צדיק!, הקב"ה גוזר והצדיק מבטל!" ויש צדיק שאומר "אני שפל בעיני עצמי - מי אני שאבטל הגזירה??" וזה היה נח: הוא לא התפלל על אחרים, לא האמין שבכוחו לבטל הגזירה.

אדם מאמין, ע"י שמשמיע קולו בתפילתו, נקרא "מקטני אמונה", מוחא כף, עושה תנועות, הכל טוב! אבל הקב"ה אינו חיצוני, הקב"ה נמצא בתוכך!! נהל איתו דיאלוג הכי פשוט, תחיה אותו!
מסופר על חסידי הרבי מקוצק שהיו צועקים ועושים פרצופים בתפילה, והרבי עצמו כעמוד שיש
ופניו בוערות כלפידים לא זז ולא נע. והסביר להם: לא שואלים אדם "סליחה אתה חי?" האדם עצמו אינו מציץ בשעון לבדוק האם הוא חי. אדם חייב להיות חדור אמונה שלימה בלתי ניתנת לערעור, כי הקב"ה נמצא בתוכך והוא שומע כל תפילה, ואדם צריך לדעת שתפילתו פועלת אך חכה ותראה!
אדם חושב אחרי חורבן או צרות, כי העוון גרם העדר השגחה, וחייו כאילו מופקרים, ואינו מאמין שהשם יתברך משגיח עליו בקטנותו לעת רצון לעוזרו.

לפעמים יימצא כופר או גנב, שיש לו אמונה בטוחה שיצליח יותר מאלפי מאמינים קטני אמונה: אמונתו בלתי ניתנת לערעור על מעשיו והוא בטוח שלא ייתפס. מספרים בדיחה על אדם שהלך לרבי לבקש ברכה שיהיה גנב... אמר הרבי למה? וענה: א. בגלל האמונה של הגנב ב. אם נגזר על פלוני להפסיד 200000 ₪, שאני אהיה השליח להרוויח...

בליקוטי מוהר"ן: פעם ר' נתן נכנס לבקש ברכה. אמר לו ר' נחמן על הפסוק "מקוצר רוח ועבודה קשה": ע"י קטנות אמונה צריך לעבודה קשה , כשיש פגם וקטנות באמונה צריך לעשות עבודה קשה, כי יש צדיקים שהם קטני אמונה כי אין להם אמונה בעצמם שהם חביבים בעיני ה' יתברך, כי לפי גדולת טובתו של ה' יתברך, גם הוא גדול וחשוב בעיני ה' יתברך

בפרשת לך לך הדברים נאמרים במילה אחת. שרה עקרה אין לה ילדים מציעה לאברהם קח את הגר, הוא פסיבי והגר אקטיבית והנה לאחר כל הפעולות שרה צועקת עליו חמסי עליך. אומר רש"י: אתה התפללת רק על עצמך, כמו שכולם עושים: "מה תתן לי ואנוכי הולך ערירי", והיה לך להתפלל גם עלי, תפילה על שנינו: אנחנו הולכים עריריים, תחשוב עלי ועל צערי, אל תהיה כמו נח, שלא התפלל על העולם, תתפלל על אחרים, על אישתך, על החבר, תתפלל על העבודה שלך, על כולם שיצליחו, אמן
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »

הוסף תגובה