ביטאון ראש הגבעה - גבעת שמואל

ביטאון קהילתי לתושבי גבעת שמואל, חידושי תורה ומידע על פעילויות, קהילות, שיעורי תורה, פעילויות חסד ועוד

נשלח ע"י ראש הגבעה ביום חמישי, יוני 25, 2009-2:38 אחה״צ

זמני שחיה נפרדים

נשלח לביטאון ראש הגבעה - גבעת שמואל על ידי הרב מוטי אפרתי


תוויות: , ,

נשלח ע"י ראש הגבעה ביום רביעי, יוני 03, 2009-4:20 אחה״צ

ולאחיו יאמר: "חזק"!

הועלה לאתר ביטאון ראש הגבעה - גבעת שמואל

על ידי שי שגב


בתחילת הפרשה מספר רש"י מדוע נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים: "לפי שכשראה אהרן חנוכת הנשיאים חלשה אז דעתו, שלא היה עמהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו. אמר לו הקב"ה: חייך! שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות". זה אולי הסיפור הידוע ביותר של "חלשה דעתו". עם זאת, עיון במקורות מעלה, כי אין זה מקרה יחיד. מכירים אנו סיפורים נוספים של גדולי ישראל, אשר חלשה דעתם. ומי לנו גדול כמו רבן גמליאל (ברכות כח.), ר' חמא בר ביסא, מר עוקבא (מס' כתובות) רבי יוחנן (בבא מציעא פ"א י.) רב נחמן ורבי יהודה הנשיא (תענית כה.), ועוד ועוד.
ואולי מכל אלה מייצג סיפורו של חוני המעגל, שישן 70 שנה ולאחר שקם משנתו ושמע כיצד מדברים בשבחו, אמר לחכמים "אני הוא חוני המעגל", ולא האמינו לו; חלשה דעתו, ביקש רחמים ומת. ועליו נאמר "או חברותא או מיתותא" (תענית כא.).ומה למדנו מכאן – שכל אדם, גדול ככל שיהיה, זקוק לחיזוקים. אפילו אהרון הכהן, שהיה שקול כמשה רבינו, אף הוא זקוק לחיזוק! ואידך זיל גמור.

נשלח ע"י ראש הגבעה ב-4:13 אחה״צהכנסת ספר תורה בגבעת שמואל - ע"ש רס"ן רועי קליין הי"ד
מיוחד לביטאון ראש הגבעה - גבעת שמואל
ברוב עם הוכנס ספר תורה לע"נ גיבור ישראל רס"ן רועי קליין הי"ד.
תהלוכת הכנסת ספר התורה החלה מהכיכר על שם רועי קליין הנמצאת בסמוך לקניון גבעת שמואל. הכיכר הוקדשה לזכרו של רועי קליין על ידי המועצה המקומית בגבעת שמואל.
השתתפות הקהל הרב הייתה הבעת הערכה לזכרו של רועי קליין. ספר התורה נתרם על ידי משפחת דלגושן שלא חסכו מאמץ להיטיב עם המשפחה והאורחים הרבים שהגיעו לאירוע בניצוחה של אילנית נציגתו של מר יוסי דלגושן.
ספר התורה הוכנס למשכנו בבית הכנסת מורשת זבולון.
הציבור, בני המשפחה, ילדיו של רס"ן רועי קליין יואב וגלעד, אביו אהרן קליין, ראש העיר ומכובדים רבים התכבדו בכתיבת האותיות האחרונות בספר התורה.
רגעי השיא היו כאשר בניו של רועי, יואב וגלעד כתבו אות בספר התורה וגללו את ספר התורה.
ראש העיר מר יוסף ברודני העלה על נס את פועלו של רס"ן רועי קליין ואת התנהגותו המהווה סמל לגבורה ומופת לכל עם ישראל.
הרב יוסף זינגר דיבר בשבחו של רועי וציין כי ככל שעובר הזמן מתעצמת דמותו של רועי ועוצמת מעשיו וגבורתו.
הרב הראשי, הרב מצגר דיבר על מעלתו הרוחנית והמקצועית של רועי שידו בכל. שאת הכל עשה, כחייל, כלוחם, כאיש משפחה, כתלמיד ישיבה וכסטודנט להנדסה והכול בהצטיינות יתירה. כך היה רועי, תלמיד חכם וקצין מצטיין.
הרב קשתיאל, אשר למד בחברותא עם רועי יום יום משעה חמש בבוקר אמר דברים לזכרו והרב שמואל יניב סיים בדברי הוקרה לפועלו של גיבור ישראל.
דודי זלצברג, חבר ילדות של רועי קליין הנחה את האירוע
הספר הוכנס ברוב פאר והדר למשכנו החדש.