ביטאון ראש הגבעה - גבעת שמואל

ביטאון קהילתי לתושבי גבעת שמואל, חידושי תורה ומידע על פעילויות, קהילות, שיעורי תורה, פעילויות חסד ועוד

פסח - על שום מה?
מאת הרב שמואל יניב עבור ביטאון ראש הגבעה - גבעת שמואל

על שום מה? על שפסח הקב"ה על בתי אבותינו במצרים.
שנאמר ואמרתם זבח פסח לה'. אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים בנגפו את מצרים ואת בתינו הציל.

מה פירוש התיבה פסח אם הביאור דילג על בתי ישראל, יקשה עלינו להבין למה התכוון הכתוב בקודש "ופסח ה' על הפתח ולא יתן המשחית לבוא אל בתיהם לנגוף" הרי הכל נעשה על ידי הקב"ה בעצמו, ולא על ידי מלאך או שליח, אני ה', אז מיהו הוא המשחית.
וביאר הרב יעקב מדן כי הביאור פסח אינו מדלג כנמנע מלעשות להם רע, אלא להפך מדלג כמובן של מרחף, ומגן עליהם הוא בעצמו, כביכול מדלג מבית ישראל אחד אל בית ישראל נוסף, וכך על כולם להגן עליהם.
למנוע המשחית מלכלתם.
מלאך המשחית הוא פגעי הטבע, ובעיקר יש מלאכים שנוצרו מהדברים הרעים של ישראל, שהרי כל מצרים מטונפת מעבודת אלילים… שיר השרים רבה
והקב"ה מונע בחמלתו להרע. לכחות הרעים, ויתכן כמו שנאמר כמכילתא "ופסחתי וחמלתי" ואנקלוס תירגם ויכוס עליכן.ולעתיד לבוא כצפרים עפות כן יגן ה' צבאות על ירושלים גנון והציל פסוח והמליט ישע לא. ה.
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »

הוסף תגובה