ביטאון ראש הגבעה - גבעת שמואל

ביטאון קהילתי לתושבי גבעת שמואל, חידושי תורה ומידע על פעילויות, קהילות, שיעורי תורה, פעילויות חסד ועוד

מי הכי חשוב?
מאת שי שגב עבור ביטאון ראש הגבעה - גבעת שמואל
כנגד ארבעה בנים דברה התורה - מיהו החשוב מכולם? לכאורה, התשובה מתבקשת, החכם הוא הטוב מכולם. אולם עלינו לדעת, שכמו שארבעת המנים, כל אחד חושב שהוא הטוב ביותר, כך גם ארבעת הבנים - כולם מתווכחים על הבכורה.
החכם - דומה לאתרוג. הוא מלא חכמה ויופי, וכמובן הוא חשוב מאוד.
הרשע - מה יטען? הוא יטען שלו יש פוטנציאל גבוה יותר, שהרי אם יחזור בתשובה, הוא יעמוד במקום הרבה יותר טוב מאשר הצדיק, במקום שבעלי תשובה עומדים..... יתרה מזאת, לרשע יש פוטנציאל להיות חכם, לאחרים לא
התם מה יטען: שעדיף להיות תם, שהרי רואים אנו שמי שיש לו חריפות הוא עלול להעלות שאלות ולהגיע לרשעות. הרי זו עמדת החסידות - תמים תהיה עם ה' אלוקיך.
ואילו שאינו יודע לשאול אומר - אני הטוב מכולם, שהרי האמונה שלי בקב"ה היא שלמה, לי אפילו אין שאלות. אני מקבל הכל כפשוטו באמונה שלמה ותמימה, ואין לי שום שאלות, כך יהודי צריך לחיות
מי אכן הטוב מכולם? נראה לי שהחוכמה הינה לקחת מכל אחד את התכונות המיוחדות והדברים הטובים שלהם, ולאגוד אותם יחדיו.
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »
| הקודם »

הוסף תגובה