ביטאון ראש הגבעה - גבעת שמואל

ביטאון קהילתי לתושבי גבעת שמואל, חידושי תורה ומידע על פעילויות, קהילות, שיעורי תורה, פעילויות חסד ועוד

נשלח ע"י ראש הגבעה ביום רביעי, מאי 07, 2008-11:13 לפנה״צ
אתחלתא דגאולה
מאת ר.ב.
לפני מספר ימים עמדו מספר חברים והתלבטו בשאלה האם מדינת ישראל 2008 היא היא צמיחת גאולתנו. ישבתי, חשבתי, וכתבתי את תשובתי עלי שיר והרי הוא לפניכם. מזל טוב ויום הולדת שמח למדינת ישראל, למדינתנו היחידה
בית א
עוד בימי אברהם אבינו
כבר ניתנה ההבטחה
ארץ ישראל לנצח
לך לך כי היא שלך
לך לך היא של עמך

גם כשתלינו את כינורותינו
על נהרות בבל
מעולם שם לא שכחנו
את ארצנו ישראל
את ארצנו ישראל

פזמון
מדינה שהיא כולה
אתחלתא של גאולה
כאן בארץ הבחירה
תעלה לה השירה

אם נדע לשיר נכון
בקול רם ובגאון
אז יבוא גם הגואל
כאן אל ארץ ישראל


בית ב
תו אל תו נאסף משך שנות הגלות
התגלגל מדור לדור
את חלום העליה
לא הצליחו לעצור
לא יצליחו לעקור

מקצוות העולם ומשנות נדודים
התקבצו ממרחקים
להשיב העטרה
להגשים ולהקים
מדינה של יהודים

פזמון
מדינה שהיא כולה.........

מעבר
לא תמיד הכל זורם
לפעמים הקול צורם
אבל יש לנו אב, שאותנו יאהב
בהסתר בגלוי אם נשמור חוקותיו

אם נאהב כל אדם
אז נביא גם שלום לעולם

נשלח ע"י ראש הגבעה ביום חמישי, מאי 01, 2008-4:36 אחה״צ
בס"ד
דרשת שבת בר-מצווה נעם ליפשיץ
שבת קדש שביעי של פסח תשס"ח
הערת המערכת: דרשה זו נהגתה, נערכה ונכתבה כולה על ידי בר המצווה, נועם, ואנו מודים לו על הסכמתו לפרסם את דרשתו באתר ביטאון ראש הגבעה - גבעת שמואל
שבת שלום וחג שמח !

בקריאת התורה שזה עתה קראנו, בפרשות שקדמו לה- המתארות את יציאת מצריים ובפרשיות שאחריה המתארות את בני ישראל במדבר, ניכרת המנהיגות של משה, אהרון ושבט לוי כולו על עם ישראל החל מיציאת מצריים ועד הכניסה לארץ ישראל.
לעומת זאת, המייסד של השבט, לוי האיש, היה בין השבטים היחידים שלא בורך על ידי אביו בפרשת ויחי ואולי אפילו להיפך: יעקב אבינו ממש מקלל אותו: כך נאמר בספר בראשית מט , ה-ז

"שמעון ולוי אחים כלי חמס מכורתיהם. בסודם אל תבוא נפשי בקהלם אל תיחד כבודי כי באפם הרגו איש וברצונם עקרו שור ארור אפם כי עז ועברתם כי קשתה אחלקם ביעקב אפיצם בישראל."

בתור כהן וצאצא לשבט לוי מאד נפגעתי בשם לוי על כך שלא קיבל ברכה מאביו!

רש"י מסביר כי יעקב כועס על לשמעון ועל לוי בגלל שני חטאים:
1. רצח אנשי שכם לזה מתכוון הכתוב באומרו "הרגו איש".
2. הרצון להרוג את יוסף שכן המילה "שור" מרמזת למכירת יוסף ושחטאם של שמעון ולוי היה שהם אלו שאמרו לאחים האחרים להרוג את יוסף.
על מנת לבסס את עמדתו ששמעון ולוי הם אלו שהתכוונו להרוג את יוסף משתמש רש"י בדרך של אלימינאציה כלומר הוכחה על דרך השלילה דרך פסילת כל האפשרויות האחרות.
אם תאמר ראובן ויהודה- הרי לא הסכימו בהריגתו
ואם תאמר בני השפחות- הרי לא הייתה שנאתן שלמה שהרי נאמר והוא נער את בני בלהה
יששכר וזבולון לא היו מדברים בפני אחיהם הגדולים מהם.

לכן מסיק רש"י: "על כורחך שמעון ולוי הם שקראם אחים".

בנוסף לכך נראה לי שרש"י משתמש בטכניקה שמכונה "מעשים דומים" כלומר מי שהמקרא אמר שהרג את שכם, סביר להניח שיש בו גם אחריות מיוחדת גם ניסיון לרצח יוסף.

יחסו של יעקב ללוי, למרות הסברו של רש"י עורר אצלי כמה שאלות ותהיות:

שאלה ראשונה, על פי חז"ל שמעון לוי שנאו את יוסף וחשבו שיוסף מתכנן להדיח אותם מעם ישראל. ברוח זו קובע החתם הסופר שהאחים דנו אותו כדין נביא שקר. אם אכן, פעלו האחים ממטרות טובות ואפילו דנו את יוסף על פי דין, מדוע מגנה יעקב בצורה כה חריפה את מעשיהם?

שאלה שנייה
, לפחות במקרה של שכם, ברור שכוונתם הייתה טובה שכן הם רצו להגן על כבוד המשפחה ועל דינה! כך נאמר במכילתא על שירת הים:
"ויקחו שני בני יעקב שמעון ולוי אחי דינה (בראשית לד כה) והלא אחות כל השבטים היתה מה ת"ל אחי דינה אלא לפי שנתנו נפשם עליה נקראת אחותם על שמם. "

שאלה שלישית, גם אם נקבל את העובדה שהתנהגות שמעון ולוי בשכם ובעניין יוסף היא חטא, מתעוררת בכל זאת השאלה מדוע רק הם ננזפים בגין החטאים הללו הרי האחים האחרים היו איתם בשתי הפרשיות גם של שכם וגם של מכירת יוסף. האבן עזרא (בראשית פרק לד פסוק כה) מנסה להתמודד עם הכעס המיוחד של יעקב על שמעון ולוי בהקשר לחטא שכם אומר האבן עזרא:
"וזה המעשה אשר עשו שמעון ולוי לדעת אחיהם עשו, דכתיב במרמה (ברא' כז, לה). ובני יעקב הם כולם, וחרה אף יעקב על שמעון ולוי, בעבור שהם הרגו אנשי שכם: "

אולם גם אם תשובתו של האבן עזרא מסבירה את הכעס המיוחד על שמעון ולוי היא מבהירה שיתר האחים לא רק שלא מנעו את הפרשיות הללו, אלא להיפך הם שיתפו פעולה. אם כן גם האחים האחרים אשמים ובכל זאת רק שמעון ולוי נענשים!

שאלה רביעית האם קללה היא לא דבר חמור מדי? ולמה בכל זאת אין שום ברכה לשמעון ולוי. האם זו הדרך של אב להיפרד מילדיו.

שאלה אחרונה, אם לוי הוא באמת הגרוע מבין האחים עד כדי כך שאין הוא מקבל ברכה מאביו איך בסופו של דבר הוא יוצא שבט כזה מוצלח?
כמו שרואים במקרים הבאים:
1. על פי חז"ל שבט לוי הוא האחרון השבטים ששרד ועל פי תיאור חז"ל הוא הפך להיות האחרון והמחזיק של הדור
2. בני לוי לא חטאו בחטא העגל ועל פי רש"י גם לא בחטא המרגלים.
3. משה ואהרון מנהיגי בני ישראל במדבר הם משבט לוי
4. שבט לוי והכהנים זוכים לעבוד את ה' בבית המקדש.

אני חושב שדווקא השאלות והתמיהות שברכת יעקב מעוררת יכולות לפתוח פתח להבנה עמוקה יותר של מהות שבט לוי , חטאו ופתרונו.

לוי מהתחלה לא היה בדרגה נחותה. להיפך, מתחילתו לוי היה בעל מעלות גדולות. הוא היה מנהיג, קנאי ודואג לאחותו, למשפחתו ולקדוש ברוך הוא.
חטאיו של לוי לא היו חטאים רגילים הנובעים ממקום של חולשה, העדר יראת שמיים או תאווה. להיפך, הם היו חטאים שבאים ממקום של קנאות למשפחה (כמו במקרה של חטא שכם), או מרצון לשמור את עצמו ואת אחיו מהדחה מעם ה' (כמו במקרה של יוסף).

אבל דווקא המעלות הגדולות של לוי מוליכות אותו בסופו של דבר להתנהגויות החמורות ביותר של חוסר משמעת לאב, חוסר יושר , שנאה, רצח של חפים מפשע ובסופו של דבר אפילו ניסיון לרצח במשפחה. לכן, דווקא בגלל המעלה המיוחדת של לוי ומניעיו הטהורים לכאורה של החטא היה צריך יעקב לנקוט בצעד דרסטי שיבהיר ללוי כמה חמורה עלולה להיות ההשלכה של קנאות לא מבוקרת. העדר הברכה אם כן הוא אמצעי חינוכי שנועד לסמן ללוי כיצד יוכל להשתפר ולרתום את הכוחות העצומים שיש בו להנהגה של עם ישראל.

הפרשנות החינוכית של "קללת יעקב לשמעון ולוי" מיישבת את כל הקושיות שבהן פתחנו:

א. היא עונה על שתי השאלות הראשונות, העוסקות באי ההתחשבות בכוונה הטובה של האחים. פרשנותנו מבהירה מדוע הכוונות הטובות של שמעון ולוי בנושא שכם ובנושא יוסף לא היו סיבה להקלה בכעס אלא להיפך הן מחייבות את יעקב להביע את כעסו באופן חריף כדי להבהיר לשמעון ולוי עד כמה כוונות טובות עלולות להיות מסוכנות.
ב, פרשנותנו עונה לשאלה השלישית העוסקת בסיבת הכעס המיוחד על שמעון ולוי לעומת יתר השבטים. היא מבהירה שדווקא בשל מעלתם המיוחדת על פני השבטים הם נדרשו לחינוך מיוחד.
ג, בהקשר לשאלה הרביעית בדבר העדר "השלמה" בין יעקב לבניו. פרשנותנו החינוכית משתלבת היטב עם עמדתו של רש"י לפיה בסופו של דבר יעקב לא נפרד מילדיו כולל שמעון ולוי בכעס אלא דווקא בברכה. כך אומר רש"י בעקבות חז"ל:
רש"י בראשית פרק מט פסוק כח:
"יכול שלא ברך לראובן שמעון ולוי, תלמוד לומר ויברך אותם, כולם במשמע:"

יתרה מזו, על פי פרשנותנו ההפצה של בני לוי בקרב בני ישראל אינה חלק מן העונש. להיפך, היא אפילו ברכה. ברוח זו, נאמר במדרש: כתר יונתן דברים פרק י פסוק ט:
"בעבור כן לא היה לשבט של לוי חלק ונחלה עם אחיו מתנה שנתן לו ה' הם נחלתו כמו שׁדִבר ה' אלהיכם לו:"

לבסוף, מובהר היטב המתח בין הכעס על שמעון ולוי לבין העובדה שבסופו של דבר לוי האדם ולוי השבט היו שבט מוצלח ביותר. מראש, הכעס על לוי אינו נובע מנחיתותו אלא להיפך ממעלתו היה צורך באקט חינוכי כדי לרתום מעלה זו לדרך הנכונה. חינוך זה הצליח וכך:
לוי הופך להיות למחזיק את הדור,
משה ואהרון הופכים למנהיגי הדור,
אהרון אוהב שלום ורודף שלום.
בעוד שלוי ושמעון נודעו דווקא בדמם החם ובקנאותם, ערי הלווים שימשו כהרי מקלט להגנת רוצחים בשוגג מפני קנאותם של גואלי הדם.

לצד זאת נשמרת קנאותם של בני לוי כאשר הדבר נצרך ונדרש.
כך פנחס הורג את זמרי בן סלוא וזוכה לשבח על כך שקנא את קנאת ה'.
כך בפרשת העגל משבחים את בני לוי על קנאותם כנגד העובדים לעגל.
כפי שמסביר רש"י דברים פרק לג פסוק ט :
"ט) האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו - כשחטאו בעגל ואמרתי (שמות לב, כו) מי לה' אלי, נאספו אלי כל בני לוי וצויתים להרוג את אבי אמו והוא מישראל, או את אחיו מאמו, או את בן בתו, וכן עשו."
וכמובן הקריאה מי לה' אלי, מזכירה לכולם גם את מלחמתם של החשמונאים כנגד המתייוונים.

עדיין צריך לזכור שלפתח חטאת רובץ ובמספר מקרים במהלך ההיסטוריה הקנאות הלא מבוקרת והשלילית מתפרצת.
כך למשל, פנחס בספר יהושע כמעט גרר את בני ישראל למלחמה לא מוצדקת עם שניים וחצי השבטים כאשר חשד בהם לשוא שעבדו עבודה זרה.
במסכת יומא מסופר על כהנים שדחפו זה את זה ובמקרה אחד קיצוני אף רצחו זה את זה כדי לזכות במרוץ להקרבת קרבן.

נדרשת אם כן עבודה שיטתית ועקבית ואהבת ישראל גדולה כדי לרתום את הקנאות ואת התשוקה הדתית לכיוונים הראויים והנכונים.

רציתי לסיים בנימה אישית, בר מצווה הוא טקס התבגרות. במסגרת ההתבגרות האדם מתחקה אחר שורשיו ויסודותיו.
דרשה זו שעסקה בשורשי ככהן וכבן לשבט לוי לימדה אותי על היתרונות שבקנאות אך גם על הסכנות שבה. היא לימדה אותי על אהבת ישראל
היא עסקה גם בחשיבות החינוך בנושא זה ברצוני לחתום.
אני מודה להורים שלי על כך שמצד אחד הם נותנים לי מקום לביטוי אישי אך מצד שני הם גם מכוונים אותי. אני מודה להם על החיזוקים והשבחים שהם נותנים לי אך גם על כך שהם יודעים לתת ביקורת מתי שאני הולך בדרכים הלא נכונות ואני מקווה שימשיכו כך בעתיד.

לסיום ברצוני להקדיש דרשה זו לזכרה של סבתי ציפורה ז"ל אישה ששילבה אהבה קנאית למשפחה עם דרכי נעם ורדיפת שלום אשר לא זכתה להגיע ליום מרגש זה.

שבת שלום וחג שמח!

נשלח ע"י ראש הגבעה ב-4:25 אחה״צ
סיום מסכת מכות - נועם ליפשיץ

(משבת בר המצוה, שביעי של פסח תשס"ח)

אורחים יקרים, לקראת בר המצווה החלטנו אבי ואני ללמוד ביחד מסכת בתלמוד ולהשתדל לסיימה עד בר המצווה. זיכנו הקדוש ברוך הוא לסיים את מסכת מכות וברצוני לערוך את הסיום כאן ביחד איתכם.

מסכת מכות היא מסכת משפטית מאד. חלקה הראשון עוסק בדיני ראיות בעיקר בדינם של עדים זוממים. פרקיה הבאים עוסקים במשפט פלילי בעיקר, בעונש הגלות להורגים בשוגג ובעונש המלקות. הלימוד של הפרקים הללו היה מאתגר ומהנה כאחד. בניגוד למרבית המסכת, קטעי הסיום הם פחות משפטיים. בקטעים אלה המסיימים את המסכת נעסוק הערב.

בסוף מסכת מכות מספרת הגמרא שני סיפורים שבהם מעורבים רבי עקיבא מצד אחד וחכמי משנה אחרים מצד השני.

נתחיל בסיפור הראשון המופיע בדפים שבפניכם:

וכבר היה ר"ג, ורבי אלעזר בן עזריה, ורבי יהושע, ורבי עקיבא מהלכין בדרך. ושמעו קול המונה של רומי מפלטה [ברחוק] מאה ועשרים מיל. והתחילו בוכין ורבי עקיבא משחק. אמרו לו: "מפני מה אתה משחק?" אמר להם: "ואתם מפני מה אתם בוכים?" אמרו לו: "הללו כושיים שמשתחוים לעצבים, ומקטרים לעבודת כוכבים, יושבין בטח והשקט, ואנו בית הדום רגלי אלהינו שרוף באש ולא נבכה?" אמר להן: "לכך אני מצחק. ומה לעוברי רצונו כך, לעושי רצונו על אחת כמה וכמה".

כלומר המדרש מתאר טיול של קבוצת חכמים, במהלך הטיול הם שומעים את המונה של רומי מתלהבים ומרעישים. וכאן מתגלה העימות ראשון בין תגובת רבי עקיבא לתגובת חכמים:

חכמים בוכים כאשר הם משווים בין השמחה שבה שרויים המוני רומי לעומת מצבם של היהודים שבית המקדש שלהם נשרף.

לעומת זאת רבי עקיבא צוחק והוא מסביר: אם הקדוש ברוך הוא משמח כך את עוברי רצונו ,כלומר את המונה של רומי, ברור שהוא ישמח אפילו יותר בסופו של דבר את עושי רצונו כלומר את עם ישראל.

כעת נעבור לסיפור השני המופיע אף הוא בדפים שבפניכם:

שוב פעם אחת היו עולין לירושלים. כיון שהגיעו להר הצופים קרעו בגדיהם. כיון שהגיעו להר הבית ראו שועל שיצא מבית קדשי הקדשים. התחילו הן בוכין ור"ע מצחק. אמרו לו: "מפני מה אתה מצחק?" אמר להם: "מפני מה אתם בוכים?" אמרו לו: "מקום שכתוב בו: "והזר הקרב יומת", ועכשיו שועלים הלכו בו ולא נבכה!?" אמר להן: "לכך אני מצחק, דכתיב "ואעידה לי עדים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריה בן יברכיהו" וכי מה ענין אוריה אצל זכריה? אוריה במקדש ראשון, וזכריה במקדש שני, אלא תלה הכתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה. באוריה כתיב "לכן בגללכם ציון שדה תחרש [וגו']" בזכריה כתיב "עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלם" עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה, עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה, בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת". בלשון הזה אמרו לו: "עקיבא ניחמתנו עקיבא ניחמתנו".

גם סיפור זה עוסק בטיול משותף של רבי עקיבא וחבריו התנאים. הסיפור מתחיל בהר הצופים שממנו כידוע ניתן לראות את הר הבית. המשתתפים שראו את אזור בית המקדש חרב קורעים כולם את בגדיהם. בשלב זה של הסיפור, אין הבדל בין רבי עקיבא לחבריו וכל המשתתפים קורעים את בגדיהם. אולם כאשר הצדדים מתקרבים להר הבית ורואים שועל יוצא ממש מקודש הקודשים מתגלה שוב הבדל בין תגובת רבי עקיבא לתגובת יתר התנאים.

החכמים בוכים כאשר הם רואים שועלים יוצאים מבית המקדש.
לעומתם רבי עקיבא מצחק ומקשר בין נבואות החורבן על הריסתה של ירושלים לבין נבואות הגאולה על תקומתה מחדש. לשיטתו, רק לאחר שמתקיימות נבואות החורבן ניתן לדעת בוודאות כי תתקים גם נבואת הנחמה.
החכמים, מקבלים את דבריו של רבי עקיבא והסיפור כמו גם המסכת מסתיים בביטוי עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו.

בקריאה ראשונה עמדתם של חכמים נראתה לי הגיונית בהרבה מזו של רבי עקיבא:
אכן באופן טבעי כאשר אדם רואה את אויביו שמחים וצוהלים הוא לא לומד מכך קל וחומר שגם הוא ישמח בסוף אלא להיפך הוא רואה בשמחתם תזכורת ליגונו. בוודאי, שבאופן טבעי אדם הרואה עדות מוחשית לחורבנו של המקום הקדוש לעם היהודי, טבעי שיבכה ולא שיצחק.

אולם רבי עקיבא מצליח להציב בפני החכמים ובפנינו נקודת מבט נוספת אופטימית בהרבה. נקודת מבט זאת רואה דווקא ברגעים הקשים ביותר ברגעי הניצחון של האויב ושיאו של החורבן את העדות לשליטת הקדוש ברוך הוא בעולם. שליטה זו בסופו של חשבון מבטיחה גם את התהפכות הגלגל ואת הגאולה העתידית.

אני סבור שאין זה מקרה שדווקא רבי עקיבא הוא שמייצג את נקודת המבט האופטימית. חייו של רבי עקיבא אינם שגרתיים:
הוא מתחיל כרועה צאן השונא את תלמידי החכמים ומסיים כתלמיד חכם הגדול בדורו!
במישור המשפחתי, הוא מתחיל כחתן שחותנו מנדה אותו ומסיים כחתנו האהוב והנתמך.
תלמידיו נהרגים משום שלא נהגו כבוד זה בזה והוא מעמיד תלמידים חדשים ומלמד אותם "ואהבת לרעך כמוך".

התהפוכות הרבות שעבר רבי עקיבא מאפשרות לו לראות את ניצני הטוב במצבים הרעים ביותר. ללמוד משמחת האויב קל וחומר על השמחה הצפויה לעם ישראל ללמוד מהתגשמות הנבואה על החורבן גם על התגשמותה הצפויה של הנבואה על הגאולה.

הקשר שבין שעבוד לגאולה הוא מוטיב משמעותי בהיסטוריה היהודית. כך סיימנו עתה לחוג את חג הפסח ובו ברכנו לא רק על המצות ועל היין שהם סמל הגאולה אלא גם על החרוסת והמרור שהם סמל לגלות. בשיאו של ליל הסדר כרכנו יחדיו את המצה ואת המרור. אכן, אין מצה בלי מרור. אי אפשר לחוש את חדוות הגאולה ללא הגלות והמצוקה שקדמה לה.

הקשר בין הגלות לגאולה ובין רגעי השיא והשפל בולטים במיוחד בדורנו דור התקומה. כך, הסבים והסבתות של אבא שחוו את השואה הגיעו לארץ אחרי השואה הצטרפו לסבים ולסבתות של אמא ויחד עם כל בית ישראל בנו כאן מאפס מדינה לתפארת למרות הצרות והבעיות שעדיין קיימות.

מרגש אותי אם כן מאד לסיים דווקא בבר המצווה שלי את מסכת מכות עם הסיפור הכל כך אופטימי על רבי עקיבא המנחם את חבריו החכמים.


כעת בהתאם למנהג ברצוני להקריא קטע המכונה "הדרן" שנוהגים לאמר אותו בעת שמסיימים מסכת.

קטע ההדרן כולל כעין התחייבות לחזור על החומר הנלמד, סגולות נגד השכחה, דברי שבח והודאה העוסקים בלימוד התורה, וחותם באמירת נוסח מיוחד של קדיש. קטע ההדרן מופיע בדפים שבפניכם:

הדרן עלך מסכת מכות והדרך עלן. דעתן עלך מסכת מכות ודעתך עלן. לא נתנשי מינך מסכת מכות ולא תתנשי מינן. לא בעלמא הדין ולא בעלמא דאתי
הדרן עלך מסכת מכות והדרך עלן. דעתן עלך מסכת מכות ודעתך עלן. לא נתנשי מינך מסכת מכות ולא תתנשי מינן. לא בעלמא הדין ולא בעלמא דאתי
הדרן עלך מסכת מכות והדרך עלן. דעתן עלך מסכת מכות ודעתך עלן. לא נתנשי מינך מסכת מבות ולא תתנשי מינן. לא בעלמא הדין ולא בעלמא דאתי
יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו שתהא תורתך אומנותנו בעולם הזה, ותהא עמנו לעולם הבא.
חנינא בר פפא, רמי בר פפא, נחמן בר פפא, אחאי בר פפא, אבא מרי בר פפא, רפרם בר פפא, רכיש בר פפא, סורחב בר פפא, אדא בר פפא, דרו בר פפא.
הערב נא ה' אלקינו את דברי תורתך בפינו ובפיפיות עמך בית ישראל, ונהיה כולנו, אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך. "מאויבי תחכמי מצוותיך, כי לעולם היא לי". "יהי לבי תמים בחוקיך, למען לא אבוש". "לעולם לא אשכח פיקודיך, כי בם חייתני". "ברוך אתה ה', למדני חוקיך" אמן אמן אמן סלה ועֶד.
מודים אנחנו לפניך ה' אלקינו ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש, ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות. שאנו משכימים והם משכימים, אנו משכימים לדברי תורה, והם משכימים לדברים בטלים. אנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים ומקבלים שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר. אנו רצים והם רצים, אנו רצים לחיי העולם הבא, והם רצים לבאר שחת. שנאמר: "ואתה אלקים תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה – לא יחצו ימיהם, ואני אבטח בך".

טקס "הסיום" חותם בבקשה לעתיד, המבטאת את הרעיון שסיום המסכת אינה בעצם סיום, אלא התחלה של החלק הבא שבלימוד: אני מאחל לעצמי שאכן סיום מסכת מכות בטקס בר המצווה שלי תסמל את מחויבותי לחיים של לימוד והתפתחות.

יהי רצון מלפניך ה' אלהיי, כשם שעזרתני לסיים מסכת מכות, כן תעזרני להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסיימם, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, וזכות כל התנאים (והאמוראים) ותלמידי חכמים תעמוד לי ולזרעי, שלא תמוש התורה מפי ומפי זרעי וזרע זרעי עד עולם. ויתקיים בי "בהתלכך תנחה אותך, בשכבך תשמור עליך, והקיצות – היא תשיחך". "כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים" "ארך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד". "ה' עז לעמו יתן, ה' יברך את עמו בשלום".


אורחים יקרים,
אני מודה לכולכם שהייתם איתי כאן הערב שמחתם בשמחתי וחלקתם איתי את התרגשותי.
אני מודה מקרב לב להורי סבי, סבתותי וכל משפחתי על האהבה התמיכה והחינוך.
אני מודה למורי בישראל ובארצות הברית על לימודי וחינוכי ועל אהבת התורה והמדע שהקנו לי.
אני מודה לחברי בארץ ובארצות הברית על הידידות.

אני מזמין את סבי עזריאל קדים, לאמירת קדיש שנהוג לאמרו בסיום המסכת.
אני מבקש שהקדיש יוקדש לביו של סבא עזריאל, יהושע קדים שעל שמו אני קרוי,. לסבתי ציפורה, זכרונה לברכה שנפטרה בדמי ימיה ולא זכתה להגיע ליום זה ולסבתות ולסבים של הורי: רבקה ליפשיץ שושנה קדים יהודה אריה ליפשיץ, פנחס רוט ו - זאב גיבור

קדיש

יִתְגַּדַּל וְיִתְקַדַּשׁ שְׁמֵהּ רַבָּא בְּעָלְמָא דִּי הוּא עָתִיד לְאִתְחַדְתָּא, וּלְאַחֲיָאה מֵתַיָּא, וּלְאַסָּקָא יַתְּהוֹן לְחַיֵּי עָלְמָא, וּלְמִבְנָא קַרְתָּא דִּי יְרוּשְלֵם, וּלְשַׁכְלְלָא הֵיכָלֵהּ בְּגַוָּהּ, וּלְמֶעֱקַר פּוּלְחָנָא נוּכְרָאָה מִן אַרְעָה, וּלְאָתָבָא פּוּלְחָנָא דִּי שְׁמַיָּא לְאַתְרָהּ, וְיַמְלִיך קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא בּמַלְכוּתֵה וִיקָרֵהּ בְּחַיֵּיכוֹן וּבְיוֹמֵיכוֹן וּבְחַיֵּי דְכָל בֵּית יִשְׂרָאֵל, בַּעֲגָלָא וּבִזְמַן קָרִיב,
וְאִמְרוּ אָמֵן יְהֵא שְׁמֵהּ רַבָּא מְבָרַךְ לְעָלַם וּלְעָלְמֵי עָלְמַיָּא. יִתְבָּרַךְ וְיִשְׁתַּבַּח וְיִתְפָּאַר וְיִתְרוֹמַם וְיִתְנַשֵּׂא וְיִתְהַדָּר וְיִתְעַלֶּה וְיִתְהַלָּל שְׁמֵהּ דְּקֻדְשָׁא. בְּרִיךְ הוּא. לְעֵלָּא מִן כָּל בִּרְכָתָא וְשִׁירָתָא תֻּשְׁבְּחָתָא וְנֶחֱמָתָא דַּאֲמִירָן בְּעָלְמָא. וְאִמְרוּ אָמֵן. יְהֵא שְׁלָמָא רַבָּא מִן שְׁמַיָּא וְחַיִּים עָלֵינוּ וְעַל כָּל יִשְׂרָאֵל. וְאִמְרוּ אָמֵן: עוֹשֶׂה שָׁלוֹם (בעשי"ת הַשָּׁלוֹם) בִּמְרוֹמָיו הוּא יַעֲשֶׂה שָׁלוֹם עָלֵינוּ וְעַל כָּל יִשְׂרָאֵל וְאִמְרוּ אָמֵן:

נשלח ע"י ראש הגבעה ב-3:04 אחה״צ
בַיַּבָּשָׁה בְּתוֹךְ הַיָּם
נשלח לביטאון ראש הגבעה גבעת שמואל מאת אפרים דז'בינסקי

בני ישראל יוצאים ממצרים "ביד רמה" ולאחר שחוו בשינוי סדרי בראשית, במכות מצרים, הם עומדים לעבור חוויה שאף בן אנוש לא חווה ולא יחווה ,וכך אומר משה לבני ישראל על שפת ים סוף(שמות יד, יב):
"וַיֹּאמֶר משֶׁה אֶל הָעָם אַל תִּירָאוּ הִתְיַצְּבוּ וּרְאוּ אֶת יְשׁוּעַת ה' אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה לָכֶם הַיּוֹם כִּי אֲשֶׁר רְאִיתֶם אֶת מִצְרַיִם הַיּוֹם לֹא תֹסִפוּ לִרְאֹתָם עוֹד עַד עוֹלָם:" על פי דברי משה העם עתיד לראות תופעה שלא נראתה ולא תדמה לה בעוצמתה וייחודה בעתיד. המדובר כמובן בקריעת ים סוף.
לאורך הדורות קמו אנשי מדע כאלו ואחרים המנסים להתיימר ולהסביר את האירוע של קריעת ים סוף, כאירוע "מדעי". אולי זה קרה כתוצאה מגאות ושפל, אולי מרעידת אדמה פתאומית ועוד מיני רעיונות.
לכל אותם חכמים למיניהם נשאל,איך זה היה בדיוק כשהגיעו? ועוד משך זמן שכל עם ישראל יעבור
" והמים להם מימינם ומשמאלם" ואילו לאחר מכן כשעברו המצרים כיסה אותם הים!מישהו זוכר במאות השנים האחרונות תופעה כזאת אם בכלל ?
לעניות דעתי הכתוב מורה לנו בצורה ברורה ומפורשת את גודל הפלא והדברים זועקים, שהייתה כאן יד ההשגחה ולא שום תופעה מדעית חריגה. לשם כך הבה נעיין שוב בכתוב בשמות פרק יד:
(טז)"וְאַתָּה הָרֵם אֶת מַטְּךָ וּנְטֵה אֶת יָדְךָ עַל הַיָּם וּבְקָעֵהוּ וְיָבֹאוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל בְּתוֹךְ הַיָּם בַּיַּבָּשָׁה:
(כב) "וַיָּבֹאוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל בְּתוֹךְ הַיָּם בַּיַּבָּשָׁה וְהַמַּיִם לָהֶם חוֹמָה מִימִינָם וּמִשְּׂמֹאלָם:
(כט)"וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל הָלְכוּ בַיַּבָּשָׁה בְּתוֹךְ הַיָּם וְהַמַּיִם לָהֶם חֹמָה מִימִינָם וּמִשְּׂמֹאלָם:"
שם,פרק טו
(יט) כִּי בָא סוּס פַּרְעֹה בְּרִכְבּוֹ וּבְפָרָשָׁיו בַּיָּם וַיָּשֶׁב ה' עֲלֵהֶם אֶת מֵי הַיָּם וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל הָלְכוּ בַיַּבָּשָׁה בְּתוֹךְ הַיָּם:
הפסוקים מתארים את הנס המרשים ארבע פעמים (ועוד מס' פעמים בתנ"ך,למשל נחמיה ט,יא,תה' סו,ו)
המלים המנחות "בתוך הים ביבשה", בציווי למשה(טז) ובתיאור הנס(יד, כב), פעם נוספת בתיאור הנס(כט) בשינוי קל בסדר המילים,במקום "בתוך הים ביבשה", התיאור הוא "ביבשה בתוך הים", אולי להדגיש שבתחילה היו המים רדודים עד שיבש לחלוטין מקום המעבר,או להדגיש שהם בתוך הים אבל המקום עליו הם עוברים יבש לחלוטין! וגם התיאור הוא עבר לפני עבר, מה שאירע כבר קודם! כך לפנינו התיאור בכל שלביו, כשביטוי נוסף המחזק את הנס המדהים" וְהַמַּיִם לָהֶם חֹמָה מִימִינָם וּמִשְּׂמֹאלָם". בסיום שירתו של משה שוב חוזר התיאור(טו,יט) ,לאחר ההתרחשות ושוב, עבר מוחלט להדגשת גודל הנס.
כל יום בתפילה אנו מזכירים את הנס הגדול של בקיעת ים סוף והמעניין שהאזכור לקוח מנחמיה ט, יא:
"וְהַיָּם בָּקַעְתָּ לִפְנֵיהֶם וַיַּעַבְרוּ בְתוֹךְ הַיָּם בַּיַּבָּשָׁה וְאֶת רֹדְפֵיהֶם הִשְׁלַכְתָּ בִמְצוֹלֹת כְּמוֹ אֶבֶן בְּמַיִם עַזִּים:"
הפסוק הוא מימי שיבת ציון, כדי לעודד את העם ולמנוע התבוללות, אמרו הלווים וידוי והזכירו את ניסי ה' לעמו היו חטאים אבל גבורת ה' תיזכר לעד. אנחנו יהודים המאמינים בבורא יתברך וביכולתו "וּבְטוּבוֹ מְחַדֵּשׁ בְּכָל יוֹם תָּמִיד מַעֲשֵׂה בְרֵאשִׁית:", מאמינים שהכול התרחש כהווייתו ומאמינים שגם לעתיד לבוא נזכה "כימי מצרים אראנו נפלאות".

נשלח ע"י ראש הגבעה ב-2:57 אחה״צ
זמן סיום אמירת "ותן טל ומטר"
נשלח לביטאון ראש הגבעה – גבעת שמואל על ידי יוסף פריאל

ערב חודש הגאולה, עסוקים אנו בעיקר במשמעותו הלאומית של החודש ובענייני הפסח בכללותם: הכנות לקרבן הפסח, התחברות לחבורה, התארגנות לעליה לרגל, מציאת מקום בירושלים לחג, קניית קרבנות התשלומים שלנו והמרת המעשר שני שפדינו בתשס"ז ועתה עלינו לאכלו בקדושה כשנעלה לרגל. כך שמתוך עיסוקנו הרב בכך, לא תמיד שמים אנו לב לפרטים הלכתיים משמעותיים פחות, ובאחד מאלה ברצוני לעסוק.

המשנה במסכת תענית (פ"א מ"א) מביאה מחלוקת "מאמתי שואלין את הגשמים"? נפסקה ההלכה שבארץ ישראל מתחילים ט"ו יום אחר החג כדי שיגיע אחרון שבישראל לנהר פרת. כך פוסק הרמב"ם (הלכות תפלה פ"ב הט"ז) וכנ"ל הטור והשו"ע (או"ח סימן קי"ז הלכה א). לכן נוהגים אנו להתחיל לומר "ברך עלינו" (ולאשכנזים "ותן טל ומטר לברכה") החל מז' במרחשון.

העיר בנידון הרב "בעל- התניא" (שולחן ערוך הרב, שם), שאמנם היום אין כבר הולכי דרכים שלוקח להם חמש עשרה יום ללכת חזרה לביתם (ונוסיף על כך אנו שלצערנו אין היום עליה לרגל כלל) והיה אם כן מקום להתחיל לומר זאת כבר בסכות ביחד עם "משיב הרוח", אלא שגם לאחר החורבן נאספו לעלות לרגל, לכן לא בטלו תקנת חכמים. הוסיף עליו "ערוך- השולחן" (שם הלכה ב), שמאחר שיש טעם נוסף בהו"א של הסוגיה (תענית ד ע"ב), והוא מציאותם של פירות בשדה גם לאחר סכות, מאפשר טעם זה להשאיר את דחיית התאריכים גם כשאין עולי רגלים.

מתעוררת מתוך כך השאלה: מה עם זמן סיום בקשת הגשמים והמעבר לקיץ. מדוע לא נפסקה ההלכה, שגם לקראת העליה לרגל בפסח, יפסיקו לשאול על הגשמים לקראת ר"ח ניסן כדי שיהיו חמישה עשר יום לעולי הרגלים להגיע למקדש ללא גשמים?

ברצוננו להציע כמה תשובות הקשורות הן בסיבות נפשיות של אופי האדם והן בסיבות אקלימיות וחקלאיות.
ראשית, בא"י יש ברוב השנים חמישה חודשי גשמים (חשון- אדר), החריגה מהם היא נדירה בד"כ, כך שבניסן לא צפויה בעיה של עולי הרגלים המגיעים מן הפרת לירושלים.
שנית, הפגיעה בעולי הרגלים לפני עונת הגשמים על ידי גשם בדרך, קשה מפגיעתה בסוף תקופת הגשמים, הן מן הסיבה הנפשית של אי המוכנות לגשם בניגוד לעולי הרגל בניסן שכבר התרגלו לגשם שירד לאורך כל החורף, והן מתוקף כך שגשמים פזורים של סוף העונה קלים מגשמי היורה.
שלישית, עולי הרגלים הבאים בניסן באים בחדווה ובציפיה. הם צברו חובות של קרבנות ותרומות וההליכה למקדש על משמעותה הדתית רצויה על ידם גם במחיר של גשמים פזורים שיפריעו להם מעט במהלך הדרך. לעומתם, השבים משבעת ימי הסכות כבר מילאו את חובתם ושיא התרגשותם כבר פגה, ועתה עליהם לצאת לדרך ארוכה וקשה מהלך חמישה עשר יום. כדי למנוע מהם קושי נוסף של דרך גשומה, הקלו עליהם חז"ל ע"י דחית בקשת הגשמים.
ורביעית, כידוע, עצם העליה לרגל בחג הסכות היא קושי עצום מאחר שמדובר בתקופת האסיף, והיציאה מן הבית לתקופה של כחודש וחצי (חמשה עשר יום מהלך כל דרך, בנוסף לשבעת ימי החג בירושלים, ומתוך הנחה שרוב האנשים העדיפו להיות כבר ביום הכיפורים בבית המקדש), יוצרת קושי נפשי רב, שהרי התאווה לממש ולמכור את פרי העמל שאסף האדם משדהו לאורך הקיץ בוערת בעצמותיו, ודחיית המימוש לתקופה כ"כ ארוכה קשה מני-ים (וראה הרשב"ם החשוב ויקרא כג,מג), לכן ניסו חז"ל לחפש כל דרך שיכולה להקל על הקושי, ומכאן הדחיה של בקשת הגשמים.
פסח לעומת זאת, הוא זמן קציר שעורים. הקושי הנפשי לעלות לרגל הוא קטן הרבה יותר מאחר שהשעורים הם מאכל בהמה, שנוגע רק בחקלאים שהם גם בעלי בהמות. בנוסף, יכולת המכירה התעשייתית של מה שנקצר תתגבר יותר רק לקראת הקיץ ולא מיד עם הקצירה, כי כדי למכור כמויות גדולות של שעורים יש קודם לייבשם ולעמרם (לכן נאלצו לקלות את קרבן ה"חדש" שנמצא במצב "אביב" הווי אומר עדיין לח מעט ואינו יבש לגמרי), והשימוש במה שנקצר הוא כנראה לשימוש ביתי בעיקר, לכן לא היה צורך ליצור את אותה הקלה לטובת עולי הרגל של פסח כדוגמת מה שנדרש להקל על עולי סכות.
עם כל הנאמר, ברור הוא שאין אנו מדברים על עובדות מחייבות, שהרי תחילת עונת הגשמים וסופה לא תלויה בנו כלל, ואם ירצה ה"משביע לכל חי רצון" ירדו גשמים גם לפני ז' חשוון או לאחר ר"ח ניסן. כך שעניינה האמיתי של התפילה הזו, הוא לחנך את האדם המתפלל, ודחיית בקשת הגשמים בחורף ע"י חז"ל, כמו גם אי הקדמת זמן הסיום של הבקשה, כנראה צופנת בחובה סוד שלא באמת ידוע לנו. מקווה אני שהרמזים הרמוזים במאמר זה יהפכו כבר השנה מרמז לדבר יום ביומו.

להערות והארות:
Priel9@neto.net.il